Copyright 2021 - Vogelvereniging Laarbeek  Tussenkopje                            Huldiging jubilarissen 21 januari 2020                                          Terug  Tijdens de Algemene jaarvergadering zijn twee leden van de Vogelvereniging Laarbeek gehuldigd door de District voorzitter Noord Brabant Oost,  Dhr. P. Verkuijlen. Hans Verbakel was 50 jaar en Ad Appeldoorn 40 jaar lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De District voorzitter sprak lovende woorden over deze twee leden.   Hans Verbakel werd nogmaals bedankt voor zijn jaren lange inzet voor de vereniging. Ruim 48 jaar voorzitter en in 2013 is hij als vrijwilliger benoemd tot lid van de Orde van OranjeNassau. In 2018 benoemd als Ere Voorzitter van de vereniging. Daarbij was hij ook een fanatieke vogel kweker. Ad Appeldoorn, ondanks zijn gezondheid een actief en trouw lid van onze vereniging. Verricht veel hand en span diensten voor en tijdens de Tentoonstelling en is met zijn vogels op vele Tentoonstellingen aanwezig en behaalde ook vele prijzen. Hij kweekt alle soorten vogels van Kanarie, zebra, Diamant vink, Diamant duif en Parkieten. Hierna spelde hij het jubileum speldje op behorende bij het aantal jaren van hun jubileum en wensten hen nog vele gezonde jaren toe en dat ze nog velen jaren mogen genieten van hun hobby. Onze voorzitter gaf de beide jubilarissen een bos bloemen, eenn fles wijn en een blijvend aandenken van de Vereniging. .