Copyright 2021 - Vogelvereniging Laarbeek
Tussenkopje
Vogelvereniging Laarbeek Home Informatie Nieuws Links Rubrieken Contact
Terug De vereniging tijdens de Corona tijd. Al enige tijd is de vogelvereniging in de greep van het Corona virus. Geen ledenvergaderingen en geen tentoonstellingen meer in 2020. En wie weet wanneer en of dit alles weer normaal wordt in 2021. Tijdens de ledenvergadering konden de leden hun vragen stellen of vertellen over hun passie voor de vogelsport. Dit alles is al geruime tijd verleden tijd. Daarom is men op het idee gekomen dat het vooral in deze tijd belangrijk is om als vereniging toch in contactte blijven met de leden van onze vereniging. Voor veel leden is het kweekseizoen gebasseerd om te proberen te beste vogel te kweken voor tentoonstellingen. Wat zou het leuk zijn om deze vogel toch te kunnen tonen aan onze leden of de kweek ervaringen ofandere leuke ervaringen in deze moeilijke tijd te delen. Hopelijk volgen er meerdere leden die bereid zijn om ook iets in te sturen. Dit kan via e-mail v.v.laarbeek@onsbrabantnet.nl Ingezonden Ervaringen: P. Manders (kweek parkieten) Tom gruijters (De natuur is (te) sterk
Copyright 2021 - Vogelvereniging Laarbeek
Tussenkopje
Vogelvereniging Laarbeek Home Informatie Nieuws Links Rubrieken Contact
Terug De vereniging tijdens de Corona tijd. Al enige tijd is de vogelvereniging in de greep van het Corona virus. Geen ledenvergaderingen en geen tentoonstellingen meer in 2020. En wie weet wanneer en of dit alles weer normaal wordt in 2021. Tijdens de ledenvergadering konden de leden hun vragen stellen of vertellen over hun passie voor de vogelsport. Dit alles is al geruime tijd verleden tijd. Daarom is men op het idee gekomen dat het vooral in deze tijd belangrijk is om als vereniging toch in contactte blijven met de leden van onze vereniging. Voor veel leden is het kweekseizoen gebasseerd om te proberen te beste vogel te kweken voor tentoonstellingen. Wat zou het leuk zijn om deze vogel toch te kunnen tonen aan onze leden of de kweek ervaringen ofandere leuke ervaringen in deze moeilijke tijd te delen. Hopelijk volgen er meerdere leden die bereid zijn om ook iets in te sturen. Dit kan via e-mail v.v.laarbeek@onsbrabantnet.nl Ingezonden Ervaringen: P. Manders (kweek parkieten) Tom gruijters (De natuur is (te) sterk